mojeBnro

       zpět na web mojeBrno Test: jak znáš Brno? Test: jak znáš Moravu?

Největší zajímavosti Brna

sdílet na Facebook - Twitter - Google Plus
United Kingdom Germany France Spain Russian Federation Italy


hrad Špilberk, NKP
katedrála sv. Petra a Pavla, NKP
náměstí Svobody
Z ochozu Staré radnice
Basilika Minor - Mendlák
Park Lužánky
Kostnice u Jakuba
Mincmistrovský sklep
Kapucínská hrobka
Nová radnicebrněnská přehrada
hrad Veveří
brněnská ZOO na Mniší hoře v Bystrci
Mariánské údolí - 3D
jeskyně v údolí Říčky v Brně Líšni
vrch Hády - Hádecká planinka
Stránská skála
kamenná kolonie
Dům pánů z Lipé
Netradiční vyhlídka z domu pánů z LipéKleinův palác
Herringův palác
Dům pánů z Kunštátu
palác Chlumeckých
Palác Mitrovských
Vila Tugendhat, NKP
hotel Avion, NKP
AZ Tower
Měnínská brána
Zbytky středověkých hradeb


Dům pánů z Lipé
kostel sv. Jakuba, NKP
Velký Špalíček"
Biskupský dvůr
Největší betlém na Moravě
Loretánská kaple
Madona s dítětem
Park Lužánky
Socha Obchodu a Tolerance v Lužánkách
brněnská "socha Svobody"
Nejstarší strom v Brně
Kamenná kolonie
Brno, město studánek
Čtvrtek, Liduška a vánoční stromy

Kam chcete jet?Mariánské údolí - 3D
jeskyně v údolí Říčky v Brně Líšni
Řeky
brněnská přehrada
hrad Veveří
brněnská ZOO na Mniší hoře v Bystrci
Bobrava
Historie znaku Brna
Staré Brno (foto)
Mohyla míru
Židovský hřbitov v Brně
Kde stála Židovská brána?
Brněnská rarita - vlaky v ulicích
Z historie městské hromadné dopravy
Z historie brněnského Masarykova okruhu
Z historie brněnského výstavištěZmizelá říčka Ponávka
Svratecký náhon - Malé Benátky
zánik Královské kaple
Kamenný most na Starém Brně
Hutterův rybník
Co se našlo pod rozkopanou Rašínovou ulicí?, 2007


Proměny: Masarykova třída
Proměny: Česká ulice
Proměny: Nádražní ulice
Proměny: Dominikánská ulice
Proměny: Petrovský kopec
Zaniklé domy: Hostinec U modrého lva (Staré Brno)
Hostinec U Černého orla
Ztracené brněnské hospůdky

Zaniklé domy: Německý dům
Zaniklé domy: Dům U sedmi Švábů
Brno - "rakouský Manchester"
Osobnosti, které vtiskly Brnu tvář (16. až 20. století)
Petr Bezruč, revoltující básník
Masarykovo Brno a Morava
Krátký život lupiče Grassela
Brno, město soudů a zastupitelství
Santon

Bitva tří císařů
Příběh zuřivého barona - pandura Trencka
Neúspěšné obléhání Brna Švédy roku 1645
Jean Luis Raduit de Souches
Třicetiletá válka a jih Moravy
Veřejné popravy a právo hrdelní
Morava a (muslimské) vpády Turků
Tajemství "moravského krále"
Karel starší ze Žerotína
stránky mojeBrno můžete podpořit
i menším finančním darem
na účet ČS: 2162830073 / 800
Moravská galerie, a čím je jedinečná Husova ulice
Brno - město pasáží
Psí uličky
Tivoli. Secesní nájemní dům od F. Pawlů
Osudové okamžiky
brněnská prvenství
Brněnské pověsti


král Jiřík I. z Poděbrad a nebo z Kunštátu?
Jan Kapistránus
Jošt Lucemburský
Moravští Lucemburkové
Jan Jindřich Lucemburský
Eliška Rejčka
Jindřich z Lipé
Markrabství moravské
Románské Brno
velkomoravská osada Staré Zámky

zámek Lednice

zámek Lednice, NKP
zámek Valtice, NKP
"Moravský ráj"
Vranov nad Dyjí, NKP
hrad Bítov, NKP
hrad Cornštejn, KP
propast Macocha
jeskyně Balcarka
Býčí skála
Rudické propadání
stará huť "Františka"
zámek Židlochovice
Lysá hora

Porta coeli, Předklášteří u Tišnova


Porta coeli, NKP
Rosa coeli
"Moravský Břevnov"
Jeskyně v Rudce
hrad Pernštejn
Pernštejnský tis
hrad Buchlov
Alexandrova rozhledna
Babí lom
Ostrá horka
rozhledna Na výhonu
rozhledna V. Menšíka

Mariánské údolí v Brně Líšni 1805


Mariánské údolí
údolí Říčky
dětská zahradní železnice
brněnská přehrada
hrad Veveří
brněnská ZOO
Bobrava
Mohyla míru
Slavkovský zámek
Slavkovský poklad
Kontribučenské sýpky

Sirotčí hrádek, Klentnice, Mikulovsko


Sirotčí hrádek
hrad Děvičky
NPR Křivé jezero
Dolní Věstonice
Husí plácek
Kalendář věků
Pavlov
Horní Věstonice
Strachotín
Nové Mlýny
kostel sv. Linharta
Petrova louka

BrnoMoravští Lucemburkové

J.B. Santini
Moravský král

bitva tří císařů

Turecké vpády
Třicetiletá válkasklepy


Vinné sklepy Čejč - areál Pod Búdama
historie Moravy a Slezska
Markrabství Moravské v datech
Věrnosti a zrady Moravanů
Morava a války

Románské památky
hradiště Staré Zámky
Velkomoravská říše
Sámova říše
Morava a Římané
Morava a Keltové

Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.

webarchiv       Portál mojeBrno


Flag Counter