Svratecký náhon

Svratecký náhon - velkolepé středověké vodní dílo - údajně odbočoval od hlavního toku řeky Svratky (Schwanzawa) u jezu v nynějším Kamenném mlýně v Pisárkách, a protékal Starým Brnem, konkrétně Rybářskou ulicí směrem k Mendlovu náměstí.

klikni pro zvětšení

Svratecký náhon
Vodní ulice r. 1910

Slovíčko "údajně" je na místě proto, že již staré vojenské mapy Brna a okolí z roku 1835 zachycují umělé řečiště, které se táhne do Brna směrem už od Jundrova! Ale zanechme dohadů a věnujme se jen části náhonu, která vedla ulicí Rybářskou k Mendlovu náměstí a Dornychu...

Na Mendlově náměstí se náhon ostře stočil k dnešní Pekařské ulici, aby posléze pokračoval areálem nemocnice sv. Anny směrem k úpatí Petrova. Od nemocnice vodní tok zamířil směrem k ulici Vodní (souběžná s Hybešovou ulicí) a dále k lázním na Nových sadech. Od lázní se náhon stočil k jihovýchodu, a protékal pod jedním z oblouků železničního mostu (podjezdu) na dnešní ulici Úzká. Odtud pak mířil zhruba do prostoru dnešního parkoviště Tesca u vlakového nádraží.

klikni pro zvětšení

Dále pokračoval k Dornychu, za kterým se vléval za areálem Vlněny (v tzv. "brněnských Benátkách") do Svitavského náhonu, do kterého se už dříve vlévala říčka Ponávka. Od soutoku se Svitavským náhonem, pak Svratecký náhon pokračoval do prostoru mezi ulicemi Za Mostem a Hodonínskou, odkud tekl dále k jihu, kde se vléval do nového koryta Svitavy, narozdíl od dnešní trasy, která končí v řece Svratce.

Svratecký náhon byl v druhé polovině minulého století zasypán a do současnosti se z něj zachoval kousek koryta v Pisárkách za výstavištěm. Náhon vede v přírodním korytu podél dnešní čtyřproudé silnice u areálu lázní Riviéra, a za Rivierou se náhon vrací do Svratky. Náhon je v těchto místech přemostěn několika mostky, jsou to ty, kterými se návštěvníci lázní dostávají do "ostrovního" areálu.

Právě podle dnes už neexistujících (nebo pod zemí ukrytých - například říčka Ponávka) brněnských říčních toků lze vysvětlit nelogické názvy brněnských ulic ležících daleko od řek a potůčků, nesoucích jména jako Rybářská, Bělidla, Vodní, Mlýnská nebo Vlhká...Svratecký náhon
Mendlovo náměstí 1896

Svratecký náhon
Mendlovo náměstí 1896

Svratecký náhon
Mendlovo náměstí 1912

Pekařská ulice
spodní část 1896

Pohlednice Pekařské ulice
1896

Malé Benátky - "Klein Venedig"
1912

Vodní ulice - v pozadí Petrov ještě bez věží
1905

Vodní ulice - Petrov již s věžemi
1908

Venkovní vodní lázně v blízkosti Mendlova náměstí
nedatováno

Zánik Svrateckého náhonu
Rybářská ulice 1961

Zánik Svrateckého náhonu
Rybářská ulice 1962

Nadějné je, že se začíná uvažovat o jeho revitalizaci


Objevili jste v článku nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv


Jak znáš Brno? Klikni zde na kvíz, a dozvíš se to


       Portál mojeBrno

Datum poslední aktualizace této stránky: 5.10.2023