¨ Královská kaple | mojebrno

Královská kaple

Královská kaple stávala na nároží Veselé a Zámečnické ulice na Dominikánském náměstí (dříve Rybím trhu). Nechal ji založit král Václav II. v den svátku Zvěstování Panny Marie 25. března 1297 ke cti a chvále Panny Marie.

královská kaple 1905

Královská kaple na fotografii z roku 1908, Dominikánské náměstí

Později byla královská kaple zasvěcena sv. Václavu. Ještě později se hovoří o kapli sv. Cyrila a Metoděje, nicméně na počátku 20. století se už hovoří o kapli řeholního řádu cisterciaček.

Královská kaple často hostila Václava II. při jeho návštěvách Brna. V roce 1322 daroval kapli Jan Lucemburský Elišce Rejčce, která v té době byla natrvalo usazena v Brně.

Eliška tento dar záhy předala do vlastnictví nově založenému klášteru cisterciaček na Starém Brně. Tomu kaple patřila až do konce 18. století.

Když byl klášter v roce 1782 zrušen (Josefínské reformy), kaple se přeměnila ve skladiště. V roce 1784 byla odsvěcena a její prostory využívalo vojsko až do roku 1902.

Poté byla kaple využívána jako skladiště archiválií. V roce 1905 se městská rada rozhodla - přes protesty odborné veřejnosti a památkového úřadu ve Vídni - kapli sbourat. Nejcennější architektonické památky (spíše fragmenty) pak byly uloženy do Městského muzea, a část z nich do Křížové chodby Nové radnice při Dominikánském klášteře.

královská kaple 1908

demolice Královské kaple

fragmenty kaple lze nalést v brněnském podzemí;
v tzv. "Mincmistrovském sklepě" na Dominikánském náměstí

Ještě ve 30. letech 20. století se objevily snahy královskou kapli restaurovat na jiném místě, ale k tomu už nikdy nedošlo. Škoda, místo pro ni by se jistě našlo - nicméně jedno z mála vhodných, bývalá proluka domů na Mečové ulici, bylo použito pro stavbu nového obchodního multifunkčního centra, které brněnští znají pod názvem "Špalíček"...

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazekKlikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu


Datum poslední aktualizace této stránky: 13.4.2024