Velký Špalíček

Název Velký Špalíček (klikni na stránky multiplexu nové okno) není náhodný: každé město s historickým jádrem má totiž budovy, které urbanisticky tvoří právě tvar špalíčku. V Brně je toto nevelké území ohraničeno třemi ulicemi: Dominikánskou ze severu, Mečovou z východu a Starobrněnskou z jihu.

obrazek

budova nového Špalíčku
pohled od vchodu kostela sv. Michala

Dá se také říci, že Špalíček leží na území mezi třemi náměstími: Dominikánským , Šilingrovým a Zelným trhem . Vznik Velkého Špalíčku se datuje do první poloviny 13. století. Celý blok domů byl vyhlášen Městskou památkovou rezervací.

Bohužel, ani Špalíček se během druhé světové války nevyhnul bombardování, a tak došlo po roce 1944 k odstranění poničených nadzemních částí budov (základy a sklepy byly ponechány). Víceméně do roku 1995 se do obnovy Velkého Špalíčku neinvestovaly žádné finanční prostředky.

Dodnes rozporuplnou nové okno a často zmiňovanou urbanistickou otázkou je začlenění proskleněného nového obchodně-kulturního multiplexu se sedmi kinosály Špalíčku do staré zástavby. Na tomto místě je ale potřeba připomenout, že investor projektu Velkého Špalíčku – Intercom, a.s. – zajistil a financoval stavebně historické průzkumy a záchranný archeologický průzkum v celém rozsahu zástavby a rekonstrukce domů. Přitom náklady na obnovu a dostavbu Velkého Špalíčku dosáhly jedné miliardy korun.

Jako první etapa rekonstrukce a dostavby Velkého Špalíčku byla ve spolupráci se společností C&A v letech 1996 – 1998 zrealizována rekonstrukce domů ve Starobrněnské ulici, Následně proběhla dostavba proluky a rekonstrukce čtyř zbývajících domů v Dominikánské ulici.

Dvě pasáže Velkého Špalíčku tvoří kříž: jedna pasáž vede od Šilingrova náměstí (vstup od Modré hvězdy) přes nový Špalíček směrem ke křižovatce ulic Panské a Mečové, a druhá příčně z Dominikánské ulice přes Dům pánů z Kunštátu k ulici Starobrněnské a Zelnému trhu .Dominikánská ulice
pohled od kostela sv. Michala nahoru směrem k Šilingrovu náměstí

Dominikánská ulice
pohled dolů směrem k Dominikánskému náměstí

Starobrněnská ulice
pohled směrem k Zelnému trhu

Starobrněnská ulice
opačný pohled - směr Šilingrovo náměstí

Vstup do nádvoří vedle Modré hvězdy
před samotným vchodem do pasáže

nádvoří

cihlová "historická" část

pohled do příčné pasáže
směrem ke Starobrněnské

opačný pohled do příčné pasáže
směrem ke Dominikánské ( Dům pánů z Kunštátu )

pohled do vnitrobloku budov
před vchodem do Palace

z nádvoří vstupujeme přímo do prvního podlaží multiplexu

opačný pohled

východ ze Špalíčku do ulic Mečové a Panské

ulice Mečova a Panská


Objevili jste v článku nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv


Jak znáš Brno? Klikni zde na kvíz, a dozvíš se to


       Portál mojeBrno

Datum poslední aktualizace této stránky: 5.10.2023