Brněnské pasáže

Pojďme se společně projít po nejznámějších brněnských pasážích, které můžeme najít v samém středu města ...

stiskni !

Pasáž Beta (1)
Tato architektonicky poměrně nepříliš výrazná jednopodlažní pasáž se nalézá v přízemí budovy Komerční banky při západní straně náměstí Svobody. V pasáži je několik obchodů (např. obchod s italskými lahůdkami), cestovní kancelář a vstup do vinárny "Tramín". Pasáž vede z nám. Svobody do Veselé ulice, kde stála na rohu Veselé a Zámečnické známá Menšíkova kavárna. Nad ní se při stejné straně Dominikánského nám. nalézá uzavřená pasáž Jalta. Při spodní (východní) části náměstí pak najdeme poměrně nevýrazný vstup do nově otevřené pasáže v domu pánů z Lipé. Protože průčelí pasáže Beta není, oproti dalším brněnským pasážím, nijak označeno, mnoho mladších brňanů pomalu už nezná její jméno. (foto 1, 2, 3)

Foto 1: vchod do pasáže Beta z nám. Svobody

Foto 2: průchod pasáže Beta pod budovou KB

Foto 3: vchod do pasáže Beta z ulice Veseléstiskni !

Pasáž Alfa (2)
To co bylo řečeno o architektuře pasáže Beta, neplatí vůbec pro tuto pasáž. Jedná se o atraktivní členitou funkcionalistickou pasáž s několika vedlejšími větvemi průchodů do okolních ulic, výškově různě posazených; kolem hlavní pasáže je patrový ochoz. Podchodem domu U čtyřech mamlasů se z nám. Svobody dostaneme na malé a tiché nádvoří, z kterého vede jedna část větve pasáže k ulici Jánské, a druhá část směrem k ulici Poštovské. V obou částech je umístěno velké množství obchodů a obchůdků, v té menší, vedoucí do Jánské ulice jsou to hlavně prodejny textilem OP Prostějov, z větší je to např. prodejna nápojů, knih, koření, oblečení, prodejna s počítači, ale také cestovka, kavárna Cafe de Brasil, a nebo experimentální HaDivadlo přesídlené do prostor zaniklého kina Alfa. (foto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

Foto 4: k pasáži Alfa podchodem domu U čtyř mamlasů

Foto 5: nádvoří před vchodem do pasáže - pohled k nám. Svobody

Foto 6: průchod k ulici Jánské

Foto 7: vchod do Alfa pasáže, směr Poštovská

Foto 8: schodiště vedoucí na hlavní ochoz

Foto 9: hlavní část pasáže, pohled k Jánské

Foto 10: opačný pohled

Foto 11: přístup k nám. Svobody

Foto 12: pohled od Cafe de Brasilstiskni !

Pasáž v domě pánů z Lipé (3)
Poměrně nedávno otevřená stylová pasáž s kavárnou v renezančním dvoře. Vstup do pasáže je průchodem stejnojmenného domu ze strany náměstí Svobody, a pasáž vyúsťuje při spodní straně Dominikánského náměstí. (foto 13, 14, 15, 16, 17)

Foto 13: vstup do pasáže domu pánů z Lipé z Dominikánského nám.

Foto 14:

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:stiskni !

Pasáž Rozkvět (4)
Vede z obchodního domu Rozkvět do Panské ulice. Užší chodba neumožňuje rozmístění venkovních zahrádek jako je tomu v pasáži Alfa, a množství neustále osiřelých výloh obchůdků svědčí o pramalém zájmu brňanů o ni. (foto 18)

Foto 18:stiskni !

Pasáž Jalta (5)
Jedna z nejznámějších a nejstarších brněnských pasáží poblíž Nové radnice je po dlouhé roky uzavřena veřejnosti masivními mřížemi. Objekt, který je nyní v majetku soukromého vlastníka, chce město získat pro svou potřebu výměnou za dva lukrativní městské domy v centru, pozemky v brněnské Masarykově čtvrti a doplatek deset milionů korun. Zatím se mu to nedaří, jednání se protahuje a objekt chátrá. A tak především starší brňané vzpomínají na bývalé kino Jalta se "Starci na chmelu" a nebo na bývalý TUZEX, před kterým do vás občas někdo z boku drcnul s nabídkou "bony.. bony". (foto 19)

Foto 19: uzavřená pasáž Jaltastiskni !

Pasáž Dominik (6)
Jedna z nejnovějších pasáží propojuje vnitroblok budov bývalého Velkého špalíčku z jihu od Dominikánského náměstí (respektive křižovatky ulic Panské a Mečové) se Šilingrovým náměstím na severu (ulice Starobrněnská). Pasáž vede obchodním domem Špalíček, a kolmo na ni ji přetíná kratší větev, která ve vnitřním traktu spojuje Starobrněnskou ulici s ulicí Dominikánskou přes renezanční nádvoří domu pánů z Kunštátu. (foto 20)

Foto 20: nová pasáž v obchodním domě Špalíčekstiskni !

Pasáž "Nádražní" (7) (neoficiální název, pasáž vede z Josefské k ulici Nádražní)
Též novější ale málo využívaná pasáž v centru města, se vchodem z Josefské u bývalé prodejny s koberci, a z druhé strany s vchodem naproti budově hlavního vlakového nádraží. (foto 21, 22)

Foto 21: pasáž Nádražní

Foto 22: z Josefské směrem k Nádražnístiskni !

Pasáž "E" (8)
Spíš než o pasáž v tomto nedávno postaveném domě na nároží ulic Josefské a Novobranské jde o jakýsi pravoúhlý podchod v přízemí domu, který zmiňuji jen pro úplnost, a pak proto, že je zde umístěna stálá výstava modelového kolejiště, největšího v ČR. Navštívit ji můžete kdykoliv kromě pondělí kdy je zavřeno. (foto 23)

Foto 23: "E" pasáž na rohu Josefské a Novobranskéstiskni !

Pasáž "Convalaria" (9)
Samozřejmě že jde o vtip, žádná taková ve skutečnosti neexistuje. I když... pokud pasáže spojují dvě ulice, a tenhle průchod ano, Českou a Veselou, proč by být nemohla ..? (foto 24)

Foto 24: pasáž "Convalaria"Objevili jste v článku nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv


Jak znáš Brno? Klikni zde na kvíz, a dozvíš se to


       Portál mojeBrno

Datum poslední aktualizace této stránky: 5.10.2023