Palác Mitrovských

Rozvoj města si počátkem 20. století vynutil rozšiřování ulic v okolí dnešního náměstí Svobody. Bohužel, v souvislosti s tímto požadavkem bylo potřeba asanovat některé historicky cenné domy. A tak "nové době" musely ustoupit i takové objekty, jako byl třeba Kounicův palác (dnes budova Komerční banky), palác Dubských (rohový dům s bývalou jídelnou "Sputnik" na České a Středově ulici), Ditrichsteinský palác (při ústí do Rašínovy ulice) a nebo palác Mitrovských, který stával na pravé straně severní části náměstí.

obrazek

Portál - jediné, co zbylo z paláce Mitrovských

Palác Mitrovských měl původně renezanční podobu. Jednalo se o nevelkou dvoupodlažní budovu, která stála na rohu Běhounské ulice naproti Paláci šlechtičen.

Když se v roce 1901 budovala široká Rašínova třída, byl palác Mitrovských sbořen, a na jeho místě vyrostl velký dům s dvěmi věžičkami.

Jednu z věžiček nového domu zasáhla při leteckém kobercovém náletu v roce 1944 bomba, a celý levý roh budovy se zřítil. Při opravě domu se chybějící levá věžička už nedostavěla.

Jediné, co se z paláce Mitrovských dochovalo, je jeden z jeho dvou portálů; je to ten, co byl orientován k náměstí Svobody . Dnes ho můžete spatřit na jednom z domů Biskupského dvoru .

A když už jsme u těch paláců... Kromě zmíněného Paláce šlechtičen se v Brně ještě dochovaly Dietrichsteinský palác (sídlo Moravského muzea na Zelném trhu), Schrattenbachův palác (sídlo Knihovny J. Mahena v Kobližné ulici), Místodržitelský palác na Moravském náměstí vedle sv. Tomáše, a nebo palác Hausperských z Fanálu (dnes divadlo Husa na provázku, je to ta menší červená budova napravo od Petrova) na Zelném trhu. Na náměstí Svobody je to ještě Schwanzův palác (asi známější jako "Dům pánů z Lipé"), Herringův palác (též známý jako "Dům U Zlaté lodi") a nebo Kleinův palác.

A ještě k Mitrovským (jejichž jméno mnoho lidí komolí na "Mistrovské"): první zpráva o vladycké rodině z Nemyšle se váže k r. 1373. Roku 1415 Byl Bohuslav z Nemyšle jedním z českých šlechticů, kteří připojili svou pečeť na stížný list koncilu v Kostnici, v němž protestovali proti upálení Jana Husa. Jako u mnoha jiných českých rodů znamenalo i v osudech Mitrovských velký zvrat české stavovské povstání v letech 1618 – 1620. Moravská odnož Mitrovských prokázala oddanost Habsburkům a sklízela za ni odměny. Tito Mitrovští byli povýšeni do hraběcího stavu a získali mnohé statky. Od roku 1818 do r. 1945 drželi hrad a panství Pernštejn na Moravě, než jim byl Benešovými dekrety odebrán.Objevili jste v článku nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv


Jak znáš Brno? Klikni zde na kvíz, a dozvíš se to       Portál mojeBrno


Datum poslední aktualizace této stránky: 5.10.2023