Největší betlém na Moravě

Po návratu z Betléma, připravil František z Assissi (zakladatel Řádu menších bratří) pro účastníky půlnoční mše v jeskyni u vsi Greccio jesle s živým oslem a volem, a tak založil tradici stavění jesliček.


Největší betlém v Brně najdete v kostele minoritů (3D mapa = klik na foto) (mapa)

Vůbec první doložený betlém v českých zemích byl postaven v roce 1560 v jezuitském kostele v Praze. Jezuitský řád se zasloužil o další šíření – ještě z 16. století pocházejí zprávy o betlémech i v jiných českých městech. Betlémy měly své místo v pastorační činnosti jezuitů jako emocionálně působivý prostředek. Jejich betlémy se proto držely biblického příběhu.

V barokní době kostelní betlémy procházely velkým rozvojem. Tvořily je figury v životní velikosti, ať už malované na dřevěných deskách, nebo vyřezané ze dřeva. Marie Terezie roku 1751 zakázala stavění betlémů a předvádění vánočních her v kostelech a Josef II. vydal tento zákaz znovu, označil zvyk za dětinský a církve nedůstojný. Zákaz se týkal i soukromých domů.

Největší betlém v Brně (a na celé Moravě) je pravidelně vystavován v kostele sv. Jana Křtitele (minoritský) tři dny před vánočními svátky a pak až do svátku Hromnic. Vznikal 40 let, je přes 19 m dlouhý a 4 metry vysoký, a čítá celkem padesátku lidských a zvířecích figur. Jaroslav Vaněk z Brna ho začal stavět v roce 1949, a je jistou zajímavostí, že dvě figurky zpodobňují jeho syny. Jsou to ty, co nesou Ježíškovi jablíčka. (na obrázku nahoře vpravo)

Pokud se ve vánočním čase vypravíte do tohoto zcela určitě nejhezčeji zdobeného kostela v Brně, pak byste měli vědět, že až do štědrovečerní půlnoci zůstávají jesličky prázdné. Figurku Jezulátka totiž do nich vkládá hlavní celebrant až na začátku půlnoční mše. Kostel sv. Janů se nalézá nedaleko jižní části náměstí Svobody poblíž křižovatky ulic Jánské a Minoritské.

Hlavní program slavností uvádí oficiální stránky brněnských minoritů nové okno

Zde se můžete něco málo dozvědět o tradici vánočních stromů republiky, a také o příběhu rok a půl staré Lidušky, kterou našel v předvečer Vánoc 1919 Rudolf Těsnohlídek (autor známé lišky Bystroušky) se svými přáteli odloženou v lese nad Bílovicemi...Objevili jste v článku nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv


Jak znáš Brno? Klikni zde na kvíz, a dozvíš se to


       Portál mojeBrno

Datum poslední aktualizace této stránky: 5.10.2023