Hády

Severně od městských čtvrtí Vinohrady a Líšeň se nalézá obrovský vápencový lom, který značně ukrajuje jižní stranu vrchu Hády (424 m.n.m.) Hádecký kopec s Růženiným lomem a s televizním vysílačem nad ním, je jednou z nepřehlédnutelných dominant města.

Hády - kojál

vápencový lom na Hádech - pohled ze sídliště Vinohrady (3D mapa = klik na foto) (mapa)

Zatímco západní strana hádeckého kopce, který vznikl z devonských vápenců, se prudce svažuje k údolí řeky Svitavy, naopak lesy na severu, které jsou již součástí Moravského krasu, jdou v mírném stoupání až k vrcholu Šumbera.

Na zdejší vyhlídce, kde Stanislav Kostka Neumann zřejmě nacházel inspiraci pro svou Knihu lesů, vod a strání, stojí k jeho oslavě malý památník.

Východní strana Hádeckého kopce je přeťata silnicí Brno - Ochoz. Silnice vede kolem hotelu Velká Klajdovka, který byl po revoluci přestavěn z nevalné hospody v luxusní hotel s nádhernou výhlídkou na město. Jižní strana je přerušena lomem, na jehož dně se nalézají dvě nevelká jezírka.

Hády - kojál


V lokalitě Hády se nachází soubor několika chráněných míst. Je to především národní přírodní rezervace "Hádecká planinka" (1992), nevelké území lesa při samém vrcholu kopce, pak přírodní památky "Velká Klajdovka" (1987) a "Kavky"; místa, která zahrnují zbytky původní krasové lesostepi s ojedinělou (a bohužel ubývající) květenou. Dále je to státní přírodní rezervace "U Brněnky" při silnici Líšeň - Ochoz (1973); jde o náhorní plošinu z devonských vápenců, které zde tvoří četné skalky a balvany.

Zajímavých míst, která lákají k výletům za každého ročního období by se tu našlo víc, ať už jde o jezírka na dně Růženina lomu, Resselovu hájenku za vrchem Šembery při lesní cestě dolů k Bílovicím nad Svitavou, Resslův památník, školní lesy v Bílovicích, Bílovické studánky, zbytky Obřanského hradu, Obřanské hradisko, Těsnohlídkovo údolí, až po památník S.K.Neumanna v Bílovicích. A nakonec jedna otázka: znáte web MojeBrno ?Vrch Hády
Růženin lom

Na dně lomu jsou dvě zelenomodrá jezírka

pohled z lomu na sídliště Vinohrady


Objevili jste v článku nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv


       Portál mojeBrno

Datum poslední aktualizace této stránky: 5.10.2023