Portál mojeBrno      Přehled akcí     

Katedrála sv. Petra a Pavla

Nikdo z Brňanů si nedovede představit siluetu města bez katedrály Petra a Pavla s typickou dvojicí štíhlých věží. Ty se však majestátně vzpínají k nebi necelých 115 let. Katedrála patří mezi Národní kulturní památky ČR.

obrázekNárodní kulturní památka - katedrála sv. Petra a Pavla (pohled z Kapucínského nám.)
(3D mapa = klik na foto) (mapa)

Dělníci je postavili v letech 1904 až 1905 podle návrhu architekta Augusta Kirsteina, který uspěl v architektonické soutěži, vypsané o čtyři roky dříve. Přestavbu katedrály završilo nahrazení barokního průčelí dómu, které nahradila neogotická fasáda nové okno.

Druhá polovina devatenáctého století byla ve znamení obrody katolické církve. Ta se vzpamatovala z ran, které jí na konci osmnáctého století uštědřilo osvícenství. Po revolučním roce 1848 se stala opěrným sloupem rakouské monarchie.

Výrazem triumfu a odkazem k tradici bylo dokončování právě středověkých katedrál. Přehled kostelů v centru města.

„Na výšinách nad uherskými, chorvatskými, rakouskými, haličskými a také českými a moravskými městy se jako analogie ke vzedmuté vlně katolického triumfalismu zvedaly nově dostavované věže katedrál“ charakterizuje druhou půli devatenáctého století historik umění Pavel Zatloukal v knize Příběhy dlouhého století.

Silueta Petrova mohla ale vypadat zcela jinak. Původní návrhy počítaly pouze s jednou věží. První z nich vypracoval Robert Onderka už v roce 1878. Biskup František S. Bauer oslovil pro rekonstrukci chrámu profesora brněnské techniky Augusta Prokopa, který už pro biskupství vytvořil novostavbu kaple v biskupově domě. I on navrhoval dostavbu jediné věže. Představitelé kapituly prosazovali po vzoru francouzských dómů věže dvě. Prokop tedy upravil chrámový presbytář a prosadil asanaci domů v blízkosti chrámu.

Jedním ze zbouraných domů byla i proslulá kapitulní hospoda "U fajfky" nové okno také nazývaná „U velké dýmky.“ Tak jako v mnoha jiných případech nezmizela zcela, pod zemí zůstaly zachovány sklepy budovy. „ Původně sloužily potřebám hostince,“ uvedl autor knihy Brněnské podzemí Aleš Svoboda. Dnes se skrývají pod travnatou plochou vedle schodiště spojující prostranství u chrámu s Petrskou ulicí.

Petrov nebyl jediným brněnským chrámem, který církev nechala přestavět, aby se více podobal tehdejším představám o gotice. Už dříve jej předešel svatojakubský chrám a starobrněnský kostel Nanebevzetí P. Marie . Změněná silueta Petrova se však stala novým symbolem města. Ostatně je to stavba, která je ze všech brněnských zpodobněna nejčastěji. Už proto, že je vyražena na každé desetikorunové minci.

A ještě něco k historii katedrály: Petrov stojí v místech předpokládaného původního brněnského hradu s hradní kaplí z 11. a 12. století. Po záníku hradu byla samostatná románská bazilika přestavěna ve 13. století na gotický chrám. Chrám byl upravován v 15. a 16. století a barokizován Mořicem Grimmem v 18. století (Grimm i Kirstein též pracovali na úpravách nejstarší stavby dosud sloužící svému účelu v Brně, na kostele sv. Jiljí v městské části Komárov. )

Současná novogotická úprava je z přelomu 19. a 20. století. Od roku 1777 je kostel sv. Petra a Pavla sídlem brněnského biskupství. V areálu katedrály sv. Petra a Pavla se nacházejí 4 sochy a 2 kříže nové okno V katedrále se nalézá velice krásná socha madony s dítětem ze 13. století.

Petrovská katedrála je také známa tím, že její zvony vyzvání poledne už o hodinu dříve. Podle pověsti se tímto trikem Brno ubránilo dobytí švédskými vojsky za třicetileté války, když si Švédové dali za úkol dobýt Brno do pravého poledne, a jistě by se jim to také při výrazné početní přesile povedlo, nebýt pohotového a důvtipného zvoníka.

Ke katedrále se váže i pověst o "neslušném mužíčkovi".

Nad hlavním vstupem do katedrály se nachází citát z Matoušova evangelia:

Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis / et ego reficiam vos tollite iugum meum super / vos et discite a me quia mitis sum et humilis / corde et invenietis requiem animabus vestris / iugum enim meum suave est et onus meum leve est.

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, / a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho / a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný / srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. / Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.Objevili jste v článku nějakou nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv       Portál mojeBrno Top zajímavosti Brna Top zajímavosti Moravy

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich