Portál mojeBrno      Přehled akcí     

kostel sv. Janů

Kostel sv. Janů se nalézá nedaleko jižní části náměstí Svobody poblíž křižovatky ulic Jánské a Minoritské. Za zakladatele přilehlého minoritského kláštera je považován Jan Velen Černohorský z Boskovic; ze stejných pramenů se dovídáme o vysvěcení minoritského kostela sv. Jana Křtitele olomouckým biskupem Brunem r.1257.

klikni pro zvětšení

kostel sv. Janů se nalézá na ulici Minoritské (3D mapa = klik na foto) (mapa)

Řád minoritů je jednou ze tří větví tzv. "žebravého" mnišského řádu (Řádu menších bratří) založeného svatým Františkem z Assisi r.1209

Řád menších bratří (latinsky "Ordo Fratrum Minorum") se tedy dělí na: 1) konventuály ("minority"), 2) observanty ("františkány") a 3) kapucíny.

K rozdělení Řádu menších bratří došlo kvůli odkazu sv. Františka: žít v chudobě, nepřijímat privilegia, upřednostňovat poustevny proti městům a preferovat vzdělávání bratrů.

Členové řádu se soustředili hlavně na kazatelskou a misijní činnost. Jejich typickým oblečením byla hnědá kutna převázaná v pase bílým provazem. Na něm jsou tři uzly symbolizující tři pravidla řádu - "chudobu, poslušnost a čistotu".

Za středověku se museli brněnští minorité vyrovnat se dvěma ničivými požáry, a to díky přispění městské rady a rodu Boskoviců. Za husitských válek se do kláštera od sv. Janů uchýlilo mnoho minoritů z Čech a premonstráti ze Zábrdovic.

Za stavovského povstání v letech 1619-1620 byl pro katolické bohoslužby v Brně ponechán vedle dominikánského kostela (kostel sv. Michala) pouze minoritský chrám sv. Janů, do ostatních kostelů byli uvedeni luteráni.

Rozkvět konventu vyvrcholil v polovině 18. století a klášter nezrušil v rámci svých reforem ani Josef II.
Roku 1784 došlo k přeměně klášterního chrámu na farní kostel, jehož duchovní správou byly pověřeni menší bratři.

V kostele se nalézá Loretánská kaple (jediná v Brně), dílo Mořice Grimma z let 1713 až 1720

vchod loretánské kaple

detail kartušeObjevili jste v článku nějakou nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv
pohled na kostel a klášter
z křižovatky Orlí - Minoritská

hlavní vchod do kostela

detail výzdoby vchodu loretánské kaple

postranní vchod do loretánské kaple


       Portál mojeBrno Top zajímavosti Brna Top zajímavosti Moravy

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich