Portál mojeBrno Top zajímavosti Brna Top zajímavosti Moravy

zámek Lednice

Státní zámek Lednice se nachází zhruba 12 km východně od Mikulova na jižní Moravě nedaleko hranic s Rakouskem. Stavebním slohem ztělesňuje vrcholný romantismus na území našeho státu.

zámek - klikni pro zvětšení

zámek Lednice byl vybudován jako letní sídlo rodu Lichtenštejnů (mapa)

Původně renezanční zámek z 16. století byl v 17. století barokizován slavnou dvojící architektů Domenica Martinelliho a Jana Bernarda Fischera z Erlachu. (Pozn: Jan Fischer se podílel na úpravách zámku ve Slavkově, Vranově nad Dyjí, jeho dílem je i známá kašna Parnas na Zelném trhu v Brně, a účastnil se mnoha dalších projektů na Moravě i v Čechách).

Dnešní podobu imitující tudorovskou gotiku dostal zámek v 19. století. Z té doby pochází i zámecký park, osázený vzácnými dřevinami, na kterém je zbudováno několik romantických rybníků. 3D mapa

Na místě zámku bývala již počátkem 13. stol. gotická tvrz, která patřila rakouskému šlechtickému rodu Sirotků. (viz. odkaz na Sirotčí hrádek na Pálavě) Tu Sirotkům propůjčil český král Václav I.

Od roku 1322 ale lednické panství přechází do rukou Lichtenštejnů, kteří byli zadobře s Habsburky. Rodovým majetkem se stává Lednice až roku 1601 a dědí ji Karel I (za císaře Rudolfa II. moravský hejtman), který se po bitvě na Bílé hoře (1620) stává českým místokrálem.

Rod se po záboru majetku po popravených českých pánech na Staroměstském náměstí v Praze r. 1621 velmi obohacuje (vykonání popravy řídil přímo Karel I., jako královský místodržící), a vlastní rozsáhlý majetek po celé Moravě.

O tento majetek projevují potomci Lichtenštejnů dodnes značný zájem, a jsou pravidelnými hosty jak v Lednici, tak ve Vranově u Brna, kde mají rozsáhlou rodinnou hrobku, ve které leží na 50 pochovaných knížat. Česko nemá v Lichtenštejnsku své diplomatické zastoupení, prý z důvodu, aby rodu znesnadnilo vznášet majetkové nároky; mezitím se však neudržovaná hrobka dostává do katastrofálního stavu. Ale to by bylo na úplně jiné pojednání, takže raději zpět k lednickému zámku...

minaret - klikni pro zvětšení


Přestože Lichtenštejnové drželi lednický zámek pouze jako letní sídlo (protože jejich hlavním rodovým sídlem byly po prodeji mikulovského panství od konce 16.století Valtice), návštěvník se tu na každém kroku setkává s bohatou výzdobou interiérů a krásou, která bere dech; a to ještě byla většina uměleckých děl odvezena při úprku Lichtenštejnů z tehdejšího Československa.

Lednické panství patřilo šlechtickému rodu Lichtenštejnů bezmála 700 let; od roku 1945 přešla Lednice do majetku státu. V r.1997 byl areál zapsán na seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Lednický zámek je dnes nejnavštěvovanějším zámkem naší republiky.Portál mojeBrno Top zajímavosti Brna Top zajímavosti Moravy

Copyright © 2007-2018, Jindřich Bíža
mail na autora webu   email

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain