Portál mojeBrno Top zajímavosti Brna Top zajímavosti Moravy

Býčí skála
Adamovské údolí

Jeskyně Býčí skála je součástí stejnojmenné národní přírodní rezervace, která byla vyhlášena v roce 2002 na ploše 190 ha 2 km východně od Adamova u Brna. Nalezá se v hlubokém Křtinském údolí, kterým vede naučná stezka podél Křtinského potoka (mapa).

Býčí skála

kolmá 50m vysoká stěna Býčí skály

Celá lokalita patří do Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, v němž bylo doposud zmapováno více než 1000 jeskyní; z nichž jen 5 bylo zpřístupněno veřejnosti. Býčí skála se svými 13 km podzemních chodeb je po Amaterské jeskyni (více než 30 km chodeb) druhým největším systémem Moravského krasu, největší a nejvýznamnější krasové oblasti České republiky. Pro výjimečné přírodní hodnoty byly 2/3 území zařazeny do sítě evropsky významných lokalit Natura 2000.

První zmínky o Býčí skále se objevují z roku 1663. Svou návštěvou ji poctil i císař František II. a jeho žena Marie Terezie v září 1804, rok před Bitvou tří císařů u Slavkova. Oba prý, na přání Marie, dokonce přespali jednu noc na zemi v písku v útrobách jeskyně... Celosvětovou proslulost Býčí skále dodal až nález hrobu halštatského velmože (5. stol. př.n.l.), ve kterém bylo nalezeno na 40 zohavených kosterních pozůstatků, které dokládaly akt masového rituálního obětování.

Hrob objevil v roce 1872 archeolog Jindřich Wankel ("otec moravské archeologie"), a podnětem k zahájení jeho průzkumu byl předchozí nález v předsálí jeskyně - unikátního bronzového býčka, nesoucího na sobě stopy svědčící o dovednosti lidí pracovat s novým materiálem té doby.

"Objevitel jej interpretoval jako pohřeb halštatského velmože, kterého na cestě do záhrobí doprovázelo nejen množství obětin, ale i krvavých lidských obětí. Leželo tam ve všech možných polohách přes 40 lidských koster se známkami násilné smrti, z nichž mnohým chyběla hlava či končetiny. O krutém, ale zřejmě rituálním nakládání svědčily i dvě uťaté ženské ruce, bohatě zdobené zlatými prsteny a bronzovými náramky, a polovina lidské lebky, užívaná snad jako číše." (zdroj: místní informační tabule)

Zajímavé objekty v nedalekém okolí: Stará huť v Josefově, Staré hamry, Alexandrova rozhledna (529m), poutní kostel ve Křtinách, Jedovnice, propast Macocha, jeskyně Balcarka, a množství menších volně přístupných jeskyní

A nakonec připojujeme pověst o Býčí skále nové okno ze serveru www.byciskala.cz nové okno

Býčí skála

kolmá stěna Býčí skály
Další fotografie

B.S.

předsálí jeskyně

Portál mojeBrno Top zajímavosti Brna Top zajímavosti Moravy

Copyright © 2007-2018, Jindřich Bíža
mail na autora webu   email

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich