Portál mojeBrno Top zajímavosti Brna Top zajímavosti Moravy

Jakubské náměstí

Nevelké Jakubské náměstí se rozprostírá severně od náměstí Svobody, za kostelem sv. Jakuba.

obrazek

kostel sv. Jakuba, Mariánská kaple, Jakubské náměstí (3d mapa = klina foto) (mapa)

Ve 14. století neslo náměstí název "Za svatým Jakubem", od roku 1867 až do roku 1918 název Jakobplatz, a od roku 1918 (s výjimkou let 1939 až 1945, kdy mu byl vnucen německý název) pak opět Jakubské náměstí.

Kostel sv. Jakuba byl postaven mezi léty 1202 - 1222 jako farní kostel trhové vsi německých a flandersko-vlámských kolonistů. V roce 1460 začala jeho pozdně gotická přestavba a dnešní podoby nabyl v roce 1473. V roce 1515 ale vyhořel a až do roku 1592 probíhala jeho obnova.

Kostel je mj. znám kvůli postavičce "neslušného mužíčka", který vystrkuje v jednom z gotických okenních oblouků svůj zadeček směrem ke katedrále sv. Petra a Pavla, viz. pověst.

U sv. Jakuba byl od počátku 13. století až do roku 1789 starý hřbitov, který jej obklopoval na vyvýšeném prostranství. Hlavní brána hřbitova stávala naproti ulici Jezuitské, a výškový rozdíl ulic způsoboval, že se do ulice Běhounské muselo jít po schodech. Po tomto roce byl hřbitov z hygienických důvodů při josefínských reformách zrušen. Okolí kostela bylo vydlážděno, a dalších 200 let nic nenasvědčovalo tomu, že by se zde ukládaly ostatky brňanů více než 500 let.

Teprve až v roce 2001 se během archeologických průzkumů v okolí sv. Jakuba narazilo na zbytky lidských kostí a současně tak byla objevena zřejmě největší kostnice nejen u nás, ale ve střední Evropě. Jen ta část kostnice, která se nachází pod plochou Jakubského náměstí, tvoří přibližně jednu třetinu celkového rozsahu sklepení; zbývající dvě třetiny se nachází pod půdorysem kostela. Kostnice vznikla z potřeby ukládat ostatky při rušení nebo výměně hrobů na Svatojakubském hřbitově.

Následný průzkum odhalil křížení chodeb, kdy jedna část směřovala pod Rašínovu ulici a druhá směrem pod restauraci Sherlocka Holmese. Třetí směr vedl v průchodu základovového zdiva kostela a byl zakončen obrovskou prostorou tvořenou třemi sklepními komorami v celkové délce 25 m (celou šířku kostela). Tyto komory byly kompletně vyplněny dalšími kosterními ostatky v těžko odhadnutelném množství, ale je velice pravděpodobné, že co do počtu pohřbených jedinců je zde uloženo více než 50 000 ostatků pohřbených osob.

Z dalších zajímavých objektů lze jmenovat jesuitské koleje, které se kdysi rozprostíraly na ploše dané ulicemi Rooseveltovou a Kozí na jedné straně, a Jesuitskou a Dvořákovou na druhé; součástí komplexu budov byl Jesuitský kostel (Nanebevzetí Panny Marie). Jesuitské koleje však byly v roce 1904 poničeny.

Za zmínku ještě stojí objekt bývalé Spranzovy kavárny, která stávala na rohu souběžných ulic Kozí a Běhounské, a která musela v roce 1917 ustoupit nové výškové budově.


       Portál mojeBrno Top zajímavosti Brna Top zajímavosti Moravy

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde