mojebrno.jecool.net

počasí ankety mojeFoto

letiště Brno jízdní řády iDOS Student agency dopravní informace hasiči livecam

Historie Brna, města moravských Lucemburků, dvojnásobné královny Elišky Rejčky, moravského hejtmana Karla staršího ze Žerotína, či hrdinného velitele obránců města v době třicetileté války, Jean Louis Raduita de Souchese, je velice bohatá.

Basilika minor na Starém Brně

Basilika Minor na Starém Brně - Mendlovo náměstí (klik na 3D mapu Google)

Strategická poloha města ležícího uprostřed Evropy vybízela k vybudování sítě nejvýznamnějších obchodních stezek vedoucích přes jeho území. Současně však byla příčinou, že v průběhu staletí bylo město zataženo do mnoha válečných konfliktů; ať už šlo o pravidelné nájezdy Turků, válečná tažení Habsburků, nebo Maďarů. Muselo se také bránit před švédskými vojsky, opakovaně před pruskými vojsky, a jeho ulicemi procházela hned nadvakrát Napoleonova Velká armáda.

Historii města od roku 1611 výrazně ovlivňovala i přítomnost habsburského císařského dvora ve Vídni, protože Brno se pro Habsburky stalo hlavní vojenskou pevností, která měla chránit císařské sídlo ze severu. Ale vraťme se proti proudu času o šest století zpět...

Po zániku Velkomoravské říše, někdy kolem roku 1000, vznikla osada u brodu přes řeku Svratku, nynější Staré Brno, která dala městu jeho jméno. Vznik osady nejspíš souvisel s přesídlením obyvatel ze slovanského hradiska Staré Zámky, které bylo jedním z někdejších center Velké Moravy. Pozůstatky hradiska lze dodnes nalézt v lese nad Mariánským údolím v Brně - Staré Líšni.

Jiné zdroje dávají vznik Brna do souvislosti s přesídlením obyvatel hradišť nalézajících se v okolí Rajhradu.

Ať už to bylo jakkoliv, první doložená písemná zmínka o Brně je až z roku 1091 a objevuje se v Kosmově kronice v souvislosti s obléháním Brna Vratislavem II., prvním českým králem z rodu Přemyslovců.

- přejít na celý článek -

BONUS: Čeští panovníci s odkazy na WIKIPEDII

mojeBrno

roztahovač

Návštěvní kniha


Google Analytics
toplist
sKlik - afP - news

Copyright © 2007-2018 mojeBrno

sdílet stránky na sociálních sítích Facebook - Twitter - Google Plus

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain